REGULAMIN

 • Najemca powinien mieć ukończone 26 lat i posiadać prawo jazdy kat. B od 5 lat.
 • Zawarcie umowy następuje po przedstawieniu dwóch dokumentów tożsamości Najemcy (w tym prawo jazdy).
 • Rezerwacje kampera przyjmujemy osobiście lub drogą mailową.
 • Opłata rezerwacyjna stanowi 30% całkowitej ceny wynajmu - płatność wyłącznie przelewem z rachunku bankowego Najemcy w terminie 3 dni od przyjęcia rezerwacji. Brak terminowej wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji.
 • Podpisanie umowy następuje w siedzibie naszej wypożyczalni w Warszawie lub drogą korespondencyjną (akceptujemy również formę elektroniczną).
 • Płatność pozostałej ceny wynajmu oraz kaucji przyjmujemy przelewem lub gotówką najpóźniej 3 dni przed datą wynajmu kampera. Brak terminowej płatności powoduje anulowanie rezerwacji zaś wcześniejsza opłata rezerwacyjna nie jest zwracana.
 • Odbiór oraz zwrot kampera następuje w siedzibie naszej wypożyczalni w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 224.
 • Odbiór kampera odbywa się w godzinach od 16:00 do 18:00 lub w innych godzinach dogodnych dla obu stron, ustalonych indywidualnie.
 • Odbiór kampera poprzedzony jest szczegółowym szkoleniem Najemcy z obsługi wszystkich urządzeń znajdujących się na pokładzie.
 • Odbierany kamper jest czysty na zewnątrz i wewnątrz, zatankowany do pełna paliwem, Adblue oraz gazem, z czystą kasetą toalety, z wyposażeniem kempingowym (stół, 5 krzeseł, 2 leżaki, podłoga pod markizę), kompletem pozostałych akcesoriów (protokół odbioru), po szczegółowej inspekcji serwisowej oraz z zaktualizowaną mapą i bazą fotoradarów nawigacji TOMTOM Camper. Na życzenie Najemcy kamper przed odbiorem jest ozonowany.
 • Zwrot kampera odbywa się w godzinach od 9:00 do 11:00 lub w innych godzinach dogodnych dla obu stron, ustalonych indywidualnie.
 • Zwracany kamper powinien być w stanie nie gorszym niż w dniu odbioru (wyjątek stanowi zużycie eksploatacyjne),  czysty na zewnątrz i wewnątrz, zatankowany do pełna paliwem, Adblue oraz gazem, z czystą kasetą toalety oraz z kompletnym wyposażeniem (protokół odbioru).
 • Najemca winien dbać o czystość, bezpieczeństwo oraz należyty stan techniczny kampera.
 • Kierowcą kampera mogą być tylko i wyłącznie osoby wymienione w umowie.
 • W kamperze obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (także elektronicznych), fajek, cygar itp. 
 • W kamperze obowiązuje całkowity zakaz przewożenia i używania narkotyków, materiałów niebezpiecznych, toksycznych oraz wybuchowych.
 • Umożliwiamy podróż ze zwierzętami zwierząt lecz wymaga to wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego.
 • Podróż poza kraje Unii Europejskiej wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego.
 • Najemca wyraża zgodę na monitorowanie kampera systemami GPS.
 • Pozostałe warunki wynajmu określa umowa wynajmu oraz przepisy kodeksu cywilnego.
KAMPERLAND 
wypożyczalnia kamperów w Warszawie

 • brak opłaty serwisowej
 • brak limitu kilometrów
 • nowe luxusowe kampery
 • pełne wyposażenie kempingowe